מילון ערבית מדוברת לדוברי עברית

קבוצות מילים לפי נושאים
הסתר רשימת נושאים
הצג רשימת נושאים

דתות וחגים

עברית ערבית סידור לפי ערבית הגייה
ספר התורה לערך זה יש תמונה ערך זה נבדק ונמצא תקין التوراة אֵ(ל)-תַّוְרַאה et-taw-raa
אברהם ערך זה נבדק ונמצא תקין إبراهيم אִבְּרַאהִים 2ib-raa-hiim
אוירת החג ערך זה נבדק ונמצא תקין اجواء العيد אָגְ'וָאא אָלְעִיד aj-waa2 el-3iid
פעמונים ערך זה נבדק ונמצא תקין اجراس אַגְ'רַאס 2aj-raas
חגג ערך זה נבדק ונמצא תקין إحتفل אִחְתַפַל 2ih'-ta-fal
אמונה ערך זה נבדק ונמצא תקין ايمان אִימַאן 2ii-maan
הברית החדשה ערך זה נבדק ונמצא תקין الانجيل אֵלְ-אִנְגִ'יל el-in-jiil
האפיפיור ערך זה נבדק ונמצא תקין البابا אֵלְ-בַּאבַּא el-baa-baa
שכינה, נוכחות אלוהית ערך זה נבדק ונמצא תקין الوجود الالهي אֵלְוֻג'וּד אֵלְאִלַהִי el-wu-juud el-2i-la-hi
התנ"ך ערך זה נבדק ונמצא תקין الكتاب المقدس אֵלְכִּתַאבּ (א)לְמֻקַדַّס el-ki-taab el-mu-qad-das
אלוהים ערך זה נבדק ונמצא תקין الله אַלְלַّה al-lah
שאלוהים יברך אותך ערך זה נבדק ונמצא תקין الله يبارك فيك אַללַّה יִבַּארֵכ פִיכּ al-lah ybaa-rek fiik
אלוהים ישמור לך אותם (את ילדיך) ערך זה נבדק ונמצא תקין الله يخلّيلك ايّاهم אַלְלַّה יְחַ'לִّי-לַכּ אִיַّאהׂם al-lah ykhal-li-lak iy-ya-hom
אלוהים יאריך חייך ערך זה נבדק ונמצא תקין الله يطوّل عمرك אַלְלַّה יְטַוֵّל עֻמְרַכּ al-lah yt'aw-wel 3um-rak
אלוהים ישמור אותך, תהיה בריא ערך זה נבדק ונמצא תקין الله يسلمك אַללַّה יסַלְّמַכּ al-lah y-sal-mak
אלוהים איתך (ברכה בעת פרידה) ערך זה נבדק ונמצא תקין الله معاك אַללַّה מַעַאכּ al-laah ma-3aak
זיקוקים לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין العاب ناريّه אַלְעַאב נַארִיֵّה al-3aab naa-riy-ye
הברית הישנה (התנ"ך בנצרות) ערך זה נבדק ונמצא תקין العهد القديم אֵלְעַהֵד (א)לְקַדִים el-3a-hed el-qa-diim
חג הקורבן, החג הגדול ערך זה נבדק ונמצא תקין العيد الكبير אֵלְ-עִיד (א)לִ-כְּבִּיר el-3iid lek-biir
נצלב ערך זה נבדק ונמצא תקין انصلب אִנְצַלַבּ in-s'a-lab
איסלאם ערך זה נבדק ונמצא תקין إسلام אִסְלַאם 2is-laam
מוסלמים לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין إسلام אִסְלַאם 2is-laam
התאסלם ערך זה נבדק ונמצא תקין أسلم אַסְלַם 2as-lam
חגים ערך זה נבדק ונמצא תקין أعياد אַעְיַאד 2a3-yaad
אתרוג לערך זה יש תמונה ערך זה נבדק ונמצא תקין اترنجة אֻתְרֻנְגֵ'ה ut-run-je
סנטה קלאוס לערך זה יש תמונה ערך זה נבדק ונמצא תקין بابا نويل בַּאבַּא נַוֵיל baa-baa na-weil
שופר ערך זה נבדק ונמצא תקין بوق בוּק buuq
בית המקדש ערך זה נבדק ונמצא תקין بيت المقدس בֵּית אֵלְמַקְדֵס beit el-mak-des
בשם האל הרחמן והרחום ערך זה נבדק ונמצא תקין بسم الله الرحمن الرحيم בִּסְם אלְלַה אֵ(ל)רַّחְמַאן אֵ(ל)רַّחִים bis-mil-laah er-rah'-maan er-ra-h'iim
בשורה דתית (נוצרית) ערך זה נבדק ונמצא תקין بشارة בְּשַארַה bshaa-ra
מסגד לערך זה יש תמונה ערך זה נבדק ונמצא תקין جامع גַ'אמֵע jaa-me3
שחיטה ערך זה נבדק ונמצא תקין ذبح דַ'בֵּח da-beh'
זבח חג הקורבן ערך זה נבדק ונמצא תקין ذبيحة العيد דַ'בִּיחַתִ (א)ל-עִיד da-bii-h'at-(i) l-3iid
דבקה (ריקוד עממי) לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין دبكه דַבְּכֵּה dab-ke
דת ערך זה נבדק ונמצא תקין ديانة דִיַאנֵה di-yaa-ne
דת ערך זה נבדק ונמצא תקין دين דִין diin
דתי (משהו) ערך זה נבדק ונמצא תקין ديني דִינִי dii-ni
מנזר לערך זה יש תמונה ערך זה נבדק ונמצא תקין دير דֵיר deir
דרוזים ערך זה נבדק ונמצא תקין دروز דְרוּז druuz
דרוויש, סגפן מוסלמי ערך זה נבדק ונמצא תקין درويش דַרְוִיש dar-wiish
דרוזי ערך זה נבדק ונמצא תקין درزي דֻרְזִי dur-zi
התגלות, השראה אלוהית ערך זה נבדק ונמצא תקין وحي וַחִי wa-h'i
סעודה, משתה, ארוחה מפוארת לערך זה יש תמונה ערך זה נבדק ונמצא תקין وليمة וַלִימֵה wa-lii-me
ביקור במקומות קדושים לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין زيارة الاماكن المقدسه זִיַארְתִ (א)לְ-אַמַאכִּנִ (א)לְ-מֻקַַדַّסֵה zi-yaa-rt(i) l-a-maa-ken-(i) l-mu-qad-da-se
קישוּט לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין زينة זִינֵה zii-ne
רב לערך זה יש תמונה ערך זה נבדק ונמצא תקין حاخام חַאחַ'אם h'aa-khaam
חנוכה ערך זה נבדק ונמצא תקין حانوكا חַאנוּכּא h'a-nu-ka
עלייה לרגל לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין حجّ חַגّ' h'ajj
תעלול או ממתק (Trick-or-treat) ערך זה נבדק ונמצא תקין خدعة أم حلوى חֻ'דְעַה אַם חַלְוַא kh'od-3a 2am h'al-wa
כפיה (מטפחת ראש של גברים) לערך זה יש תמונה ערך זה נבדק ונמצא תקין حطّة חַטַّה h'at'-t'a
כשר (מותר באיסלאם) ערך זה נבדק ונמצא תקין حلال חַלַאל h'a-laal
יין ערך זה נבדק ונמצא תקין خمر חַ'מֵר kha-mer
מסיבות לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין حفلات חַפְלַאת h'af-laat
אסור, חבל, לא כשר (אסור באיסלאם) ערך זה נבדק ונמצא תקין حرام חַרַאם h'a-raam
יהודים (מאמינים בדת היהודית) ערך זה נבדק ונמצא תקין يهود יַהוּד ya-huud
יהודי (מאמין בדת היהודית) ערך זה נבדק ונמצא תקין يهودي יַהוּדִי ya-huu-di
יהדות ערך זה נבדק ונמצא תקין يهوديّة יַהוּדִיֵّה ya-hu-diy-ye
יום הכיפורים ערך זה נבדק ונמצא תקין يوم الغفران יוֹםִ (א)לְ-עֻ'פְרַאן youm(i) l-ghuf-raan
ישו (בפי הנוצרים) ערך זה נבדק ונמצא תקין يسوع יִסוּע yi-suu3
קתולי ערך זה נבדק ונמצא תקין كاثوليك כַּאת'וֹלִיכּ ka-thou-lik
כיסוי הראש (כאפיה) ערך זה נבדק ונמצא תקין كوفيّة כוּפִיֵّה ku-fiy-ye
חג שמח, שנה טובה לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין كلّ عام وانت بخير כֻּלّ עַאם וּאִנְתֵ בְּחֵ'יר kull 3aam u-2in-te b-kheir
חג שמח, שנה טובה (לרבים) לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין كل عام وانتو بخير כֻּלّ עַאם וּאִנְתוּ בְּחֵ'יר kull 3aam u-2in-tu bkheir
בית כנסת לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין كنيس כַּנִיס ka-niis
כנסיה לערך זה יש תמונה ערך זה נבדק ונמצא תקין كنيسة כַּנִיסֵה ka-nii-se
כנסיית המולד ערך זה נבדק ונמצא תקין كنيسة المهد כַּנִיסֵת אֵלְמַהֵד ka-nii-set el-ma-hed
בתי כנסת ערך זה נבדק ונמצא תקין كنس כֻּנֹס ku-nos
עוגיות תמרים, מעמול לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין كعك بعجوة כַּעֵכִּ בְּעַגְ'וֵה ka-3ek b-3aj-we
תנועת הצופים לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין كشّاف כַּשַّאף kash-shaaf
תהלוכת תנועת הצופים בחג ערך זה נבדק ונמצא תקין كشّافة العيد כַּשַّאפֵתִ (א)לְ-עִיד kash-shaa-fet-(i) l-3iid
מאמינים ערך זה נבדק ונמצא תקין مؤمنين מֻאְמִנִין mu2-mi-niin
מיסיונר ערך זה נבדק ונמצא תקין مبشّر מֻבַּשֵّר mu-bash-sher
מארונים ערך זה נבדק ונמצא תקין موارنة מַוַארְנֵה ma-waar-ne
משה, מוסא (נביא באסלאם) ערך זה נבדק ונמצא תקין موسى מוּסַא muu-sa
בישוף ערך זה נבדק ונמצא תקין مطران מֻטְרַאן mut'-raan
מולד, הולדת ערך זה נבדק ונמצא תקין ميلاد מִילַאד mii-laad
מֶכָּה (עיר) לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין مكّة מַכֵּّה mak-ke
מלאך ערך זה נבדק ונמצא תקין ملاك מַלַאכּ ma-laak
מהפה שלךָ לאלוהים ערך זה נבדק ונמצא תקין من ثمك لباب السّماء מִן תֻ'מַّכּ לַבַּאבּ א(ל)-סַّמַאא min tum-mak la-baab es-sa-maa
מסגד ערך זה נבדק ונמצא תקין مسجد מַסְגֵ'ד mas-jed
משיח, כינוי לישוע ערך זה נבדק ונמצא תקין مسيح מַסִיח ma-siih'
נוצרי ערך זה נבדק ונמצא תקין مسيحي מַסִיחִי ma-sii-h'i
נצרות ערך זה נבדק ונמצא תקין مسيحيّة מַסִיחִיֵّה ma-si-h'iy-ye
נוצרים ערך זה נבדק ונמצא תקין مسيحيين מַסִיחִיִין ma-si-h'i-yin
מקדש, בית תפילה ערך זה נבדק ונמצא תקין معبد מַעְבַּד ma3-bad
דתי (אדם) ערך זה נבדק ונמצא תקין متديّن מִתְדַיֵّן mit-day-yen
יין לערך זה יש תמונה ערך זה נבדק ונמצא תקין نبيذ נְבִּיד' nbiid
נוצרים ערך זה נבדק ונמצא תקין نصارى נַצַארַא na-s'aa-ra
נוצרי ערך זה נבדק ונמצא תקין نصراني נַצְרַאנִי nas'-raa-ni
שומרוני ערך זה נבדק ונמצא תקין سامري סַאמְרִי saam-ri
בילויים לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין سهرات סַהְרַאת sah-raat
פאות (של יהודים דתיים) ערך זה נבדק ונמצא תקין سوالف סַוַאלֵף sa-waa-lef
סופגנייה לערך זה יש תמונה ערך זה נבדק ונמצא תקין سوفغنية סוּפְעַ'נְיַה suf-ghan-yaa
פרשה בקוראן ערך זה נבדק ונמצא תקין سورة סוּרַה suu-ra
סילבסטר, ראש השנה האזרחית ערך זה נבדק ונמצא תקין سلفستر סַלְפֵסְתֵר sal-fes-ter
ِסוני ערך זה נבדק ונמצא תקין سنّي סֻנִّי sun-ni
ספר (מהתנ"ך) ערך זה נבדק ונמצא תקין سفر סִפֵר si-fer
חַג לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין عيد עִיד 3iid
חג הקורבן לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין عيد الاضحى עִידִ (א)לְ-אַצְ'חַא 3iid el-2ad'-h'a
חַג פוּרִים לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין عيد المساخر עִידִ (א)לְ-מַסַאחֵ'ר 3iid(i) l-ma-saa-kher
חג סוכות ערך זה נבדק ונמצא תקין عيد العرش עִיד (א)לְ-עֻרֻש 3iid el-3u-rush
עיד אלפיטר, חג שבירת הצום ערך זה נבדק ונמצא תקין عيد الفطر עִידֵ (א)לְ-פִטְר 3iid el-fit'er
חנוכה / חג האורות ערך זה נבדק ונמצא תקין عيد الانوار עִיד אלְאַנְוַאר 3iid el-2an-waar
חג שבועות ערך זה נבדק ונמצא תקין عيد الاسابيع עִיד אלְ-אַסַאבִּיע 3iid el-2a-sa-bii3
חג האהבה ערך זה נבדק ונמצא תקין عيد الحبّ עִיד אֵלְחֻבּّ 3iid el-h'ubb
חג המולד לערך זה יש תמונה ערך זה נבדק ונמצא תקין عيد الميلاد עִיד אלְמִילַאד 3iid el-mi-laad
ליל כל הקדושים לערך זה יש תמונה ערך זה נבדק ונמצא תקין عيد القدّيسين עיד אלקַדִיסִין 3iid el-qad-diisiin
חג מבורך לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין عيد مبارك עִיד מֻבַּארַכּ 3iid mu-baa-rak
חג מולד שמח ערך זה נבדק ונמצא תקין عيد ميلاد مجيد עִיד מִילַאד מַגִ'יד 3iid mi-laad ma-jiid
חג שמח לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין عيد سعيد עִיד סַעִיד 3iid sa-3iid
חג שמח לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין عيد سعيد עִיד סַעִיד 3iid sa-3iid
ראש השנה (חג) ערך זה נבדק ונמצא תקין عيد راس السّنة עִיד רַאסִ (אל)-סַّנֵה 3iid raas-(i) s-sa-ne
מענק כספי לחג, מתנה לחג לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין عيديّة עִידִיֵّה 3i-diy-ye
ישו (בפי המוסלמים) ערך זה נבדק ונמצא תקין عيسى עִיסַא 3ii-sa
הטביל לנצרות ערך זה נבדק ונמצא תקין عمّد עַמַّד 3am-mad
סוכה לערך זה יש תמונה ערך זה נבדק ונמצא תקין عريشة עַרִישֵה 3a-rii-she
עשוראא ערך זה נבדק ונמצא תקין عشوراء עַשוּרַאא 3a-shu-raa
יֶשוּעַה ערך זה נבדק ונמצא תקין فرج פַרַג' fa-raj
מצווה ערך זה נבדק ונמצא תקין فريضة פַרִיצַ'ה fa-rii-d'a
צם ערך זה נבדק ונמצא תקין صام צַאם s'aam
צדקה ערך זה נבדק ונמצא תקין صدقة צַדַקַה s'a-da-qa
צום ערך זה נבדק ונמצא תקין صوم צוֹם s'oum
קורבן, זבח ערך זה נבדק ונמצא תקין ضحيّة צַ'חִיֵَה d'a-h'iy-ye
תפילה לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין صلاة צַלַאה s'a-laa
תפילה לערך זה יש תמונה לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין صلاة צַלַאה s'a-laa
תפילת יום שישי ערך זה נבדק ונמצא תקין صلاة الجمعة צַלַאתִ (א)לְ-גֻ'מְעַה s'a-laat(i) l-jum-3a
תפילת הערב ערך זה נבדק ונמצא תקין صلاة المغرب צַלַאתִ (א)לְ-מַעְ'רֵב s'a-laat(i) l-magh-reb
תפילת הערביים ערך זה נבדק ונמצא תקין صلاة العصر צַלַאתִ (א)לְ-עַצֵר s'a-laat(i) l-3a-s'er
תפילת הלילה ערך זה נבדק ונמצא תקין صلاة العشاء צַלַאתִ (א)לְ-עִשַאא s'a-laat(i) l-3i-shaa2
תפילת הצהרים ערך זה נבדק ונמצא תקין صلاة الظهر צַלַאתִ (אל)-טֻ'הֻר s'a-laat(i) d'-d'u-hur
תפילת הבוקר ערך זה נבדק ונמצא תקין صلاة الصبح צַלַאתִ (אל)-צֻّבֻּח s'a-laat(i) s'-s'u-buh'
תפילות לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין صلوات צַלַוַאת s'a-la-waat
צלב ערך זה נבדק ונמצא תקין صليب צַלִיבּ s'a-liib
מיסה ערך זה נבדק ונמצא תקין قدّاس קֻדַّאס qud-daas
כומר לערך זה יש תמונה ערך זה נבדק ונמצא תקין قسّ קֵסّ qess
קוראן ערך זה נבדק ונמצא תקין قرآن קֻרְאַאן qur-2aan
נזיר לערך זה יש תמונה ערך זה נבדק ונמצא תקין راهب רַאהֵב raa-heb
ראש השנה האזרחית ערך זה נבדק ונמצא תקין راس السّنة الميلاديّة רַאס אֵ(ל)סַّנֵה אלְמִילַאדִיֵّה raas es-sa-ne l-mi-laa-diy-ye
רוח רפאים ערך זה נבדק ונמצא תקין روح شريرة רוּח שַרִירַה ruuh' sha-rii-ra
רמדאן לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין رمضان רַמַצַ'אן ra-ma-d'aan
רמדאן נדיב ומבורך ערך זה נבדק ונמצא תקין رمضان كريم ومبارك רַמַצַ'אן כַּרִים וּמֻבַּארַכּ ra-ma-d'aan ka-riim u-mu-baa-rak
שליח האל ערך זה נבדק ונמצא תקין رسول רַסוּל ra-suul
נרות לערך זה יש תמונה ערך זה נבדק ונמצא תקין شموع שֻמוּע shu-muu3
פמוט, חנוכייה לערך זה יש תמונה ערך זה נבדק ונמצא תקין شمعدان שַמְעַדַאן sham-3a-daan
נר לערך זה יש תמונה ערך זה נבדק ונמצא תקין شمعة שַמְעַה sham-3a
הלכה, שריעה ערך זה נבדק ונמצא תקין شريعة שַרִיעַה sha-rii-3a
תרומות לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין تبرّعات תַבַּרֻّעַאת ta-bar-ru-3aat
תשובה, חזרה בתשובה לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין توبة תוֹבֵּה tou-be
איחולים ערך זה נבדק ונמצא תקין تمنّيات תַמַנִّיַאת ta-man-ni-yaat
לוח שנה ערך זה נבדק ונמצא תקין تقويم תַקְוִים taq-wiim
מסורת ערך זה נבדק ונמצא תקין تقليد תַקְלִיד taq-liid