מילון ערבית מדוברת לדוברי עברית

קבוצות מילים לפי נושאים

מספרים

עברית ערבית סידור לפי ערבית הגייה
שישי (השישי) ערך זה נבדק ונמצא תקין السّادس א(ל)סַّאדֵס es-saa-des
ראשון ערך זה נבדק ונמצא תקין أوّل אַוַّל aw-wal
אחד עשרה (11) ערך זה נבדק ונמצא תקין احدعش אִחְדַעְש ih'-da3sh
אלף ערך זה נבדק ונמצא תקין الف אַלְף 2alf
אלפיים ערך זה נבדק ונמצא תקין الفين אַלְפֵין 2al-fein
ארבע (4) ערך זה נבדק ונמצא תקין أربعة אַרְבַּעַה 2ar-ba-3a
אֲרְבָּעִים (40) ערך זה נבדק ונמצא תקין אַרְבִּעִין ar-bi-in
ארבע עשרה (14) ערך זה נבדק ונמצא תקין اربعتعش אַרְבַּעְתַעֵש 2ar-ba3-ta-3eah
אחד (1), מישהו ערך זה נבדק ונמצא תקין واحد וַאחַד waa-h'ad
עשרים ואחת (21) ערך זה נבדק ונמצא תקין واحد وعشرين וַאחַד וּעִשְרִין waa-h'ad u-3ish-riin
אָחַת (1) ערך זה נבדק ונמצא תקין وحدة וַחַדֵה wa-h'a-de
אחד עשר אלף (11,000) ערך זה נבדק ונמצא תקין حدعشر الف חְדַעְשַר אַלְף h'da3-shar 2alf
חמש (5) ערך זה נבדק ונמצא תקין خمسة חַ'מְסֵה kham-se
חֲמִישִׁים (50) ערך זה נבדק ונמצא תקין خمسين חַ'מְסִין kham-siin
חמש עשרה (15) ערך זה נבדק ונמצא תקין חַ'מְסְתַעַש kha-mes-ta-3ash
סכום ערך זה נבדק ונמצא תקין مبلغ מָבְּלַע' mab-lagh
מֵאָה (100) ערך זה נבדק ונמצא תקין ميّة מִיֶّה miy-ye
מיליארד ערך זה נבדק ונמצא תקין مليار מִלְיַאר mil-yaar
מיליון ערך זה נבדק ונמצא תקין مليون מַלְיוּן mal-youn
חצי ערך זה נבדק ונמצא תקין نصّ נֻץّ nus's'
שבע (7) ערך זה נבדק ונמצא תקין سبعة סַבְּעַה sab-3a
שִׁבְעִים (70) ערך זה נבדק ונמצא תקין سبعين סַבְּעִין sab-3iin
שבע עשרה (17) ערך זה נבדק ונמצא תקין سبعتعش סַבַּעְתַעְש sa-ba3-ta3sh
שש (6) ערך זה נבדק ונמצא תקין ستّة סִתֵّה sit-te
שִׁישִּׁים (60) ערך זה נבדק ונמצא תקין סִתִّין si-Tin
שש עשרה (16) לערך זה יש סרטון או אודיו ערך זה נבדק ונמצא תקין סִתַّעַש sit-ta-3ash
עשר (10) ערך זה נבדק ונמצא תקין عشرة עַשַרַה 3a-sha-ra
עשרים (20) ערך זה נבדק ונמצא תקין عشرين עִשְרִין 3ish-riin
קבוצה לערך זה יש תמונה ערך זה נבדק ונמצא תקין فرقة פרקה fir-qa
אפס (0) ערך זה נבדק ונמצא תקין صفر צִפְר s'ifr
כַּמּוּת ערך זה נבדק ונמצא תקין قدّ קַדّ qadd
שלישי ערך זה נבדק ונמצא תקין ثالث תַאלֵת taa-let
שניה (מיקום) ערך זה נבדק ונמצא תקין ثانية תַאנְיֵה taan-ye
שלוש (3) ערך זה נבדק ונמצא תקין ثلاثة תַלַאתֵה ta-laa-te
שְׁלוֹשִׁים (30) ערך זה נבדק ונמצא תקין ثلاثين תַ'לַאתִ'ין ta-la-tiin
שליש ערך זה נבדק ונמצא תקין ثلث תֻלְת tult
שלוש עשרה (13) ערך זה נבדק ונמצא תקין ثلثعش תַ'לַתַ'עֵש ta-la-ta-3esh
שמונה (8) ערך זה נבדק ונמצא תקין ثمانية תַמַאנְיֵה ta-maa-nye
שְׁמוֹנִים (80) ערך זה נבדק ונמצא תקין ثمانين תַ'מַאנִין ta-ma-niin
שמונה עשרה (18) ערך זה נבדק ונמצא תקין ثمنتعش תַ'מַנְתַעֵש ta-man-ta-3esh
שתים (2) ערך זה נבדק ונמצא תקין ثنين תְנֵין tnein
שתים עשרה (12) ערך זה נבדק ונמצא תקין תְנַעַש tna-3ash
תשע (9) ערך זה נבדק ונמצא תקין تسعة תִסְעַה tis-3a
תשעים (90) ערך זה נבדק ונמצא תקין تسعين תִסְעִין tis-3iin
תשע עשרה (19) ערך זה נבדק ונמצא תקין تسعتعش תִסִעְתַעֵש ti-si3-ta-3esh