מילון ערבית מדוברת לדוברי עברית

קבוצות מילים לפי נושאים

מספרים

עברית ערבית סידור לפי ערבית הגייה
שישי (השישי) ערך זה נבדק ונמצא תקין א(ל)סַّאדֵס e(l)s-saa-des
אחד עשרה (11) ערך זה נבדק ונמצא תקין אִחְדַעַש 2ih'-da-3ash
אלף ערך זה נבדק ונמצא תקין אַלְף 2alf
אלפיים ערך זה נבדק ונמצא תקין אַלְפֵין 2al-fein
ארבע (4) ערך זה נבדק ונמצא תקין אַרְבַּעַה 2ar-ba-3a
אֲרְבָּעִים (40) ערך זה נבדק ונמצא תקין אַרְבִּעִין ar-bi-in
ארבע עשרה (14) ארבעתאש Arbaatash
אחד (1), מישהו ערך זה נבדק ונמצא תקין וַאחַד waa-h'ad
עשרים ואחת (21) וואחד ועשרין Wachad WeEshrin
אָחַת (1) ערך זה נבדק ונמצא תקין וַחַדֵה wa-h'a-de
חמש (5) ערך זה נבדק ונמצא תקין חַ'מְסֵה kham-se
חֲמִישִׁים (50) ערך זה נבדק ונמצא תקין חַ'מְסִין ch'am-sin
חמש עשרה (15) ערך זה נבדק ונמצא תקין חַ'מְסְתַעַש kha-mes-ta-3ash
מֵאָה (100) ערך זה נבדק ונמצא תקין מִיֶّה miy-ye
מיליארד מליאר milyar
מיליון ערך זה נבדק ונמצא תקין מַלְיוּן mal-youn
חצי ערך זה נבדק ונמצא תקין נֻץّ nus's'
שבע עשרה (17) סבאאתאש Sabaatash
שבע (7) ערך זה נבדק ונמצא תקין סַבְּעַה sab-3a
שִׁבְעִים (70) ערך זה נבדק ונמצא תקין סַבְּעִין sab-in
שש (6) ערך זה נבדק ונמצא תקין סִתֵّה sit-te
שִׁישִּׁים (60) ערך זה נבדק ונמצא תקין סִתִّין si-Tin
לערך זה יש סרטון שש עשרה (16) ערך זה נבדק ונמצא תקין סִתַّעַש sit-ta-3ash
עשר (10) ערך זה נבדק ונמצא תקין עַשַרַה 3a-sha-ra
עשרים (20) ערך זה נבדק ונמצא תקין עִשְרִין ish-rin
אפס (0) ערך זה נבדק ונמצא תקין צִפְר s'ifr
כַּמּוּת ערך זה נבדק ונמצא תקין קַדّ qadd
שניה (מיקום) תָ'אנְיֶה than-ye
שלוש עשרה (13) תלאתאש Talatash
שלוש (3) ערך זה נבדק ונמצא תקין תַלַאתֵה ta-laa-te
שְׁלוֹשִׁים (30) ערך זה נבדק ונמצא תקין תַלַתִין ta-la-tin
שמונה (8) ערך זה נבדק ונמצא תקין תַמַאנְיֵה ta-maa-nye
שְׁמוֹנִים (80) ערך זה נבדק ונמצא תקין תַמַנִין ta-ma-nin
שמונה עשרה (18) תמנתעש tamanta'esh
שתים (2) ערך זה נבדק ונמצא תקין תְנֵין tnein
שתים עשרה (12) ערך זה נבדק ונמצא תקין תְנַעַש tna-3ash
תשע (9) ערך זה נבדק ונמצא תקין תִסְעַה tis-3a
תשעים (90) ערך זה נבדק ונמצא תקין תִסְעִין tis-3iin
תשע עשרה (19) תסעתעש tis'aata'esh